Gần 4 tỉ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết Canh Tý 2020

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp, quà Tết tặng  công nhân, lao động nghèo. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp, quà Tết tặng công nhân, lao động nghèo. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp, quà Tết tặng công nhân, lao động nghèo. Ảnh Mai Dung
Lên top