Gần 3.000 CNLĐ Hyundai Vinashin được tăng 11,8% lương cơ bản trong năm mới

Đại diện CNLĐ ông Lê Văn Toàn , chủ tịch CĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Vinashin (Khánh Hòa) ký thỏa thuận tăng lương cơ bản bình quân 11,8% cho CNLĐ từ năm 2018. Ảnh: T.Vũ
Đại diện CNLĐ ông Lê Văn Toàn , chủ tịch CĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Vinashin (Khánh Hòa) ký thỏa thuận tăng lương cơ bản bình quân 11,8% cho CNLĐ từ năm 2018. Ảnh: T.Vũ
Đại diện CNLĐ ông Lê Văn Toàn , chủ tịch CĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Vinashin (Khánh Hòa) ký thỏa thuận tăng lương cơ bản bình quân 11,8% cho CNLĐ từ năm 2018. Ảnh: T.Vũ
Lên top