Gần 3.000 bức ảnh dự thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động Hải Dương"

Tác phẩm “Đồng hành hướng nghiệp, thông điệp yêu thương” của tác giả Nguyễn Văn Lập - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường THCS thị trấn Gia Lộc đoạt giải đặc biệt cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động Hải Dương. Ảnh LĐLĐ tỉnh Hải Dương
Tác phẩm “Đồng hành hướng nghiệp, thông điệp yêu thương” của tác giả Nguyễn Văn Lập - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường THCS thị trấn Gia Lộc đoạt giải đặc biệt cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động Hải Dương. Ảnh LĐLĐ tỉnh Hải Dương
Tác phẩm “Đồng hành hướng nghiệp, thông điệp yêu thương” của tác giả Nguyễn Văn Lập - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường THCS thị trấn Gia Lộc đoạt giải đặc biệt cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động Hải Dương. Ảnh LĐLĐ tỉnh Hải Dương
Lên top