Gần 300 túi quà Trung thu tặng con đoàn viên, người lao động quận Hồng Bàng

Gần 300 suất quà Trung thu dành tặng con đoàn viên, người lao động quận Hồng Bàng. Ảnh Mai Dung
Gần 300 suất quà Trung thu dành tặng con đoàn viên, người lao động quận Hồng Bàng. Ảnh Mai Dung
Gần 300 suất quà Trung thu dành tặng con đoàn viên, người lao động quận Hồng Bàng. Ảnh Mai Dung
Lên top