Gần 300 đoàn viên giao lưu tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Lên top