Gần 300 đoàn viên công đoàn, CNLĐ tham gia “Ngày chủ nhật xanh”

Các công nhân dọn dẹp cỏ rác trong "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh Đức Long
Các công nhân dọn dẹp cỏ rác trong "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh Đức Long
Các công nhân dọn dẹp cỏ rác trong "Ngày Chủ nhật xanh". Ảnh Đức Long
Lên top