Gần 300 CNVCLĐ Hải Phòng ra quân làm sạch bờ biển

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn LAo động Hải Phòng tham gia dọn dẹp bãi biển 295 Đồ Sơn. Ảnh ML
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn LAo động Hải Phòng tham gia dọn dẹp bãi biển 295 Đồ Sơn. Ảnh ML
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn LAo động Hải Phòng tham gia dọn dẹp bãi biển 295 Đồ Sơn. Ảnh ML
Lên top