Gần 2.800 công nhân Công ty PouYuen nhận 260 tỉ đồng trợ cấp thôi việc

Công nhân Công ty PouYuen nhận sổ bảo hiểm xã hội sáng 22.8. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen nhận sổ bảo hiểm xã hội sáng 22.8. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen nhận sổ bảo hiểm xã hội sáng 22.8. Ảnh Đức Long
Lên top