Tết sum vầy tại Bình Định:

Gần 2,4 tỉ đồng lo Tết cho người lao động khó khăn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn  trao quà Tết cho người nghèo
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn trao quà Tết cho người nghèo
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn trao quà Tết cho người nghèo
Lên top