Gần 207.000 người nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 ở Quảng Ninh

Sau khi được giải ngân hỗ trợ, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh đã chi trả lương cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Trúc Linh
Sau khi được giải ngân hỗ trợ, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh đã chi trả lương cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Trúc Linh
Sau khi được giải ngân hỗ trợ, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh đã chi trả lương cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Trúc Linh
Lên top