Gần 2.000 vị trí việc làm chờ đón người lao động

Sinh viên, người lao động đăng ký vị trí việc làm với nhà tuyển dụng tại Ngày hội. Ảnh: H.A
Sinh viên, người lao động đăng ký vị trí việc làm với nhà tuyển dụng tại Ngày hội. Ảnh: H.A
Sinh viên, người lao động đăng ký vị trí việc làm với nhà tuyển dụng tại Ngày hội. Ảnh: H.A
Lên top