Gần 2.000 công nhân Texwell Vina mất việc: Nhờ công đoàn, hơn 1.600 công nhân có việc làm mới

Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - hướng dẫn người lao động của Cty Texwell Vina các thủ tục để chốt sổ bảo hiểm, tìm việc làm mới. Ảnh: P.V
Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - hướng dẫn người lao động của Cty Texwell Vina các thủ tục để chốt sổ bảo hiểm, tìm việc làm mới. Ảnh: P.V
Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - hướng dẫn người lao động của Cty Texwell Vina các thủ tục để chốt sổ bảo hiểm, tìm việc làm mới. Ảnh: P.V
Lên top