Gần 2.000 CNVCLĐ đi bộ gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh

CNVCLĐ quận 6 đóng góp xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ quận 6 đóng góp xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ quận 6 đóng góp xây dựng Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
Lên top