Gần 2.000 cán bộ, người lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top