Gần 200 phần quà Tết Sum vầy đầu tiên đến với công nhân Kiên Giang

Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng đến CNLĐ. Ảnh: TR.N
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng đến CNLĐ. Ảnh: TR.N
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng đến CNLĐ. Ảnh: TR.N
Lên top