Gần 200 công nhân Hải Phòng tập huấn an toàn giao thông, lái xe an toàn

Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng nữ công nhân lao động. Ảnh: Mai Dung
Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng nữ công nhân lao động. Ảnh: Mai Dung
Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng trao mũ bảo hiểm tặng nữ công nhân lao động. Ảnh: Mai Dung
Lên top