Gần 20 doanh nghiệp chưa có CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể

Ông Christopher Forrest Harvey - Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung - Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Christopher Forrest Harvey - Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung - Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Christopher Forrest Harvey - Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung - Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top