Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh:

Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công nghiệp an ninh (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vũ Linh
Đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công nghiệp an ninh (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vũ Linh
Đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công nghiệp an ninh (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vũ Linh
Lên top