Gần 19 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"

Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) vận động được 19 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: CĐHN
Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) vận động được 19 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: CĐHN
Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) vận động được 19 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Ảnh: CĐHN
Lên top