Gần 1.600 Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng có tổ chức Đảng

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị đánh giá công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị đánh giá công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - chủ trì hội nghị đánh giá công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động các doanh nghiệp. Ảnh: Mai Dung
Lên top