Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô

Đông đảo thanh niên tham gia Ngày hội.
Đông đảo thanh niên tham gia Ngày hội.
Đông đảo thanh niên tham gia Ngày hội.
Lên top