Gần 1.500 người phải vượt hàng chục cây số để tìm trụ ATM, rút tiền lương?

Lên top