Gần 1.500 công nhân khu công nghiệp Hải Dương nhận hỗ trợ đợt dịch thứ tư

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ tặng công nhân lao động. Ảnh: Diệu Thuý
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ tặng công nhân lao động. Ảnh: Diệu Thuý
Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ tặng công nhân lao động. Ảnh: Diệu Thuý
Lên top