Gần 150 đoàn viên thuộc LĐLĐ Can Lộc giúp dân dọn vệ sinh sau lụt

Cán bộ, đoàn viên thuộc LĐLĐ Can Lộc tham gia dọn vệ sinh sau lũ lụt tại xã Cẩm Vịnh. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên thuộc LĐLĐ Can Lộc tham gia dọn vệ sinh sau lũ lụt tại xã Cẩm Vịnh. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên thuộc LĐLĐ Can Lộc tham gia dọn vệ sinh sau lũ lụt tại xã Cẩm Vịnh. Ảnh: CĐ.
Lên top