Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh MD
LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh MD
LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top