Gần 1.400 người lao động dệt may được tặng quà Tết

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: C.Đ.D.M
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: C.Đ.D.M
Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: C.Đ.D.M
Lên top