Tháng công nhân tại LĐLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng):

Gần 1.200 người tham gia đi bộ vì cộng đồng

Tháng Công nhân năm 2019 được LĐLĐ huyện Tiên Lãng phát động đầu tiên tại Hải Phòng
Tháng Công nhân năm 2019 được LĐLĐ huyện Tiên Lãng phát động đầu tiên tại Hải Phòng
Tháng Công nhân năm 2019 được LĐLĐ huyện Tiên Lãng phát động đầu tiên tại Hải Phòng
Lên top