Gần 120 CNVCLĐ hiến máu tình nguyện

CNVCLĐ trên địa bàn quận 9 hiến máu "Chia sẻ giọt máu hồng". Ảnh Đức Long
CNVCLĐ trên địa bàn quận 9 hiến máu "Chia sẻ giọt máu hồng". Ảnh Đức Long
CNVCLĐ trên địa bàn quận 9 hiến máu "Chia sẻ giọt máu hồng". Ảnh Đức Long
Lên top