Đà Nẵng:

Gần 100.000 đoàn viên Công đoàn cài đặt Bluezone

Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam kiểm tra Bluezone khi khách đến liên hệ công việc thay cho tờ khai y tế. Ảnh: Tường Minh
Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam kiểm tra Bluezone khi khách đến liên hệ công việc thay cho tờ khai y tế. Ảnh: Tường Minh
Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam kiểm tra Bluezone khi khách đến liên hệ công việc thay cho tờ khai y tế. Ảnh: Tường Minh
Lên top