Gần 10.000 công nhân lao động ở lại Quảng Ninh đón Tết

Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh tập trung chăm lo NLĐ tỉnh xa phải ở lại địa phương đón Tết do dịch COVID-19. Ảnh Trần Ngọc Duy
Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh tập trung chăm lo NLĐ tỉnh xa phải ở lại địa phương đón Tết do dịch COVID-19. Ảnh Trần Ngọc Duy
Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh tập trung chăm lo NLĐ tỉnh xa phải ở lại địa phương đón Tết do dịch COVID-19. Ảnh Trần Ngọc Duy
Lên top