Gần 10.000 công nhân KCN Suối Dầu, Khánh Hoà đều âm tính với SASR-CoV-2

Toàn bộ công nhân lao động tại KCN Suối Dầu, Khánh Hoà có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính. Ảnh: Thanh Nhàn
Toàn bộ công nhân lao động tại KCN Suối Dầu, Khánh Hoà có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính. Ảnh: Thanh Nhàn
Toàn bộ công nhân lao động tại KCN Suối Dầu, Khánh Hoà có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính. Ảnh: Thanh Nhàn
Lên top