Gần 1.000 công nhân đã quay trở lại làm việc sau 6 ngày ngừng việc tập thể

Lên top