Gần 1.000 CN Cty kim cương ngừng việc: CĐ bảo vệ quyền lợi NLĐ

Người lao động tập trung trước cổng Cty
Người lao động tập trung trước cổng Cty
Người lao động tập trung trước cổng Cty
Lên top