Gần 100% đoàn viên Cty TNHH Samsung Electronics VN cài ứng dụng Bluezone

Anh Vũ Văn Định - nhân viên Công ty TNHH  Samsung Electronics Việt Nam đang sử dụng ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hà Anh
Anh Vũ Văn Định - nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đang sử dụng ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hà Anh
Anh Vũ Văn Định - nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đang sử dụng ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hà Anh
Lên top