Gần 100 đại biểu dự tọa đàm "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS"

Gần 100 cán bộ CĐCS Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng tham dự tọa đàm. Ảnh ĐL
Gần 100 cán bộ CĐCS Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng tham dự tọa đàm. Ảnh ĐL
Gần 100 cán bộ CĐCS Khối thi đua CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hải Phòng tham dự tọa đàm. Ảnh ĐL
Lên top