Gần 100 công nhân Công ty TNHH AARU ngừng việc đòi lương

Các công nhân Công ty ARRU ngừng việc đòi lương. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty ARRU ngừng việc đòi lương. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty ARRU ngừng việc đòi lương. Ảnh Nam Dương
Lên top