Gần 100 cán bộ được nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn

Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trình bày kỹ năng hoạt động Công đoàn tới các học viên. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trình bày kỹ năng hoạt động Công đoàn tới các học viên. Ảnh: Xuân Tùng
Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trình bày kỹ năng hoạt động Công đoàn tới các học viên. Ảnh: Xuân Tùng
Lên top