F1 trở thành F0 có được hưởng cùng lúc 2 chế độ không?

Lên top