EVNHCMC ủng hộ 400 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Ông Lê Văn Minh (bên phải) và ông Phạm Việt Anh – Phó Ban Truyền thông (trái) đại diện EVNHCMC trao 400 triệu đồng ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống COVID-19. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Ông Lê Văn Minh (bên phải) và ông Phạm Việt Anh – Phó Ban Truyền thông (trái) đại diện EVNHCMC trao 400 triệu đồng ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống COVID-19. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Ông Lê Văn Minh (bên phải) và ông Phạm Việt Anh – Phó Ban Truyền thông (trái) đại diện EVNHCMC trao 400 triệu đồng ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống COVID-19. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Lên top