EVNGENCO3: Chăm lo người lao động gần 370 triệu đồng dịp Tết Tân Sửu

Đại diện Lãnh đạo  EVNGENCO 3 trao số tiền thăm hỏi, hỗ trợ của Tổng công ty cho CNVCLĐ thuộc Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương đang thực hiện Phương án sinh hoạt tập trung. Ảnh EVNGENCO3 cung cấp.
Đại diện Lãnh đạo EVNGENCO 3 trao số tiền thăm hỏi, hỗ trợ của Tổng công ty cho CNVCLĐ thuộc Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương đang thực hiện Phương án sinh hoạt tập trung. Ảnh EVNGENCO3 cung cấp.
Đại diện Lãnh đạo EVNGENCO 3 trao số tiền thăm hỏi, hỗ trợ của Tổng công ty cho CNVCLĐ thuộc Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương đang thực hiện Phương án sinh hoạt tập trung. Ảnh EVNGENCO3 cung cấp.
Lên top