Duyên dáng áo dài công đoàn

Cán bộ công đoàn tỉnh Long An được LĐLĐ tỉnh tặng áo dài nhân dịp 8.3 năm nay. Ảnh: K.Q
Cán bộ công đoàn tỉnh Long An được LĐLĐ tỉnh tặng áo dài nhân dịp 8.3 năm nay. Ảnh: K.Q
Cán bộ công đoàn tỉnh Long An được LĐLĐ tỉnh tặng áo dài nhân dịp 8.3 năm nay. Ảnh: K.Q
Lên top