Duy trì sản xuất, nhưng an toàn cho người lao động vẫn là số một

Đo thân nhiệt cho công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: H.V.M
Đo thân nhiệt cho công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: H.V.M
Đo thân nhiệt cho công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng). Ảnh: H.V.M
Lên top