Duy trì kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.Vương
Lên top