Duy trì doanh nghiệp "xanh", đảm bảo sản xuất an toàn cho người lao động

Người lao động và doanh nghiệp bảo vệ "vùng xanh" đảm bảo duy trì sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Người lao động và doanh nghiệp bảo vệ "vùng xanh" đảm bảo duy trì sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Người lao động và doanh nghiệp bảo vệ "vùng xanh" đảm bảo duy trì sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Lên top