Đường sắt Việt Nam vận động hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hàng nghìn công nhân, lao động ngành đường sắt gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Hàng nghìn công nhân, lao động ngành đường sắt gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Hàng nghìn công nhân, lao động ngành đường sắt gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top