Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Lên top