Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Công nhân lao động trong hoạt động Ngày hội công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai.Ảnh: HAC
Lên top