“Được ở đây là hạnh phúc!”

Một trong hai phòng ở của gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa tại khu giãn dân Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: Nam Dương
Một trong hai phòng ở của gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa tại khu giãn dân Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: Nam Dương
Một trong hai phòng ở của gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa tại khu giãn dân Nhà nghỉ - Khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Ảnh: Nam Dương
Lên top