Được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 không phân biệt thường trú, tạm trú

Lao động mất việc, có hoàn cảnh khó khăn không biệt đăng ký tạm trú, thường trú để nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Lao động mất việc, có hoàn cảnh khó khăn không biệt đăng ký tạm trú, thường trú để nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Lao động mất việc, có hoàn cảnh khó khăn không biệt đăng ký tạm trú, thường trú để nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Hương
Lên top