Được hứa trả đủ lương hết tháng 5, công nhân Công ty Yesum Vina ra về

Công nhân Công ty Yesum Vina ra về sau khi được thông báo sẽ được trả đủ lương trong tháng 5. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Yesum Vina ra về sau khi được thông báo sẽ được trả đủ lương trong tháng 5. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Yesum Vina ra về sau khi được thông báo sẽ được trả đủ lương trong tháng 5. Ảnh Nam Dương
Lên top