Được hỗ trợ nhà mái ấm, đoàn viên thêm vững tin vào tổ chức Công đoàn

LĐLĐ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Ma Thị Ngợi.
LĐLĐ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Ma Thị Ngợi.
LĐLĐ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Ma Thị Ngợi.
Lên top